fbpixel

ชุมชนไอที

มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ JomWeb community การสัมภาษณ์ทางวิดีโอได้ดำเนินการโดย The Dredger TV

กิจกรรมสาธารณะ

จากปี 2558 ถึงปัจจุบันเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรและสาธารณะเช่น Google, SMIDEX, TM bizfest, CIMB BEST Business Accelerator Program, มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและชุมชนด้านไอทีเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำระบบ UrusNiaga ให้กับองค์กรภาครัฐและองค์กร

activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity
activity

เริ่มทดลองใช้ฟรี 14 วัน

ลงทะเบียนบัญชีใหม่